Traditionelt kaldes Buddhas medicin mod lidelse for Den ottefoldige Vej. Man kan også kalde det for en samling af otte metoder eller remedier, der får alle forstyrrende tanker og følelser til at falde til ro, udvikler skelneevnen og gør os i stand til at leve i fred og kærlighed med andre mennesker.

Vi er seks milliarder mennesker på kloden. Vi kan ikke længere bare flytte, hvis naboerne plager os – tænk bare på flygtningenes ulidelige problemer med at finde et sted at være. Og naturen er også begyndt at knage gevaldigt i fugerne. Som menneskehed, der er fælles om at bebo denne planet, har vi brug for at få opdateret vores intelligens og begynde at bruge hensygnende evner for visdom og kærlighed.

Den ottefoldige vej er et godt sted at begynde, synes jeg.

Ret anskuelse

Den rette anskuelse handler om at træne bevidstheden i at se alting i deres rette og fulde sammenhæng.

Vi kan bruge helt almindelige ting i vores omgivelser til at udvikle denne form for indsigt.

Vandet i vandhanen er en god start. Hvor kommer det fra? Ved at følge vandets vej til køkkenvasken, kommer vi ud på en lang, lang rejse, der åbner vores øjne for VVS-håndværkets kunst, minedrift som grundlag for tilvirkning af vand- og kloakrør, ingeniørers arbejde med at behandle vand, vandværker, spildevand, forurening, vådområders betydning, grundvandets dannelse, skovsystemernes betydning for fordeling af regn på kloden, fordampning, vandet i stratosfæren, vandet i kroppen, indlandsisens nedsmeltning, isbjørnenes problemer, vandmanglens indflydele på krige og nød og meget meget mere.

På denne måde udvider vi vores horisont og begynder at forstå, hvordan vi selv og vores handlinger er forbundet med alt her på planeten. Jo mere af den type indsigt vi udvikler, jo mere vil vores evne for kærlighed og medfølelse vokse.

Vi er alle i samme båd og vi er nødt til at samarbejde for at passe på vores fælles hjem: Jorden.

Nedenstående link går dybere og mere traditionelt til værks end mig i udlægningen af Den ottefoldige Vej