Hjernen er et treledet fænomen. Vi har krybdyrhjernen, følelseshjernen og de små grå, som er den del af hjernen, der gør os i stand til at håndtere logik, kreativitet og sprog.

Ind imellem læser jeg artiikler og afhandlinger om hjernen.  Forfatterne beskriver, hvordan menneskehjernen er begyndt at vokse eller udvikle sig.

En af forfatterne er den danske psykolog Erik Hoffmann (EH). Han har forsket i menneskets bevidsthed hele sit liv.

Han skriver i sin bog New Brain, New World om de små grå, der er den menneskelige del af hjernen.

Frontallapperne er en del af den hjerne – og det er dem, der er begyndt at vokse. Det medfører, at vi efterhånden får en naturlig tendens til at vælge kærlighed, fred og glæde etc som respons på livets tilskikkelser.

På min væg hænger er billed malet af Rudolf Steiner . Han forudsagde allerede i begyndelsen af 1900-tallet hjernens nye udvikling. Med billedet forsøger han at illustrere sin vision eller klarsynede vished.

Moren på billedet er mennesket med vores nuværende hjerne. Barnet er fremtidens menneske med panden hvælvet for at rumme den nye type hjerne.

Meditation sætter turbo på den udvikling, hvis nogen skulle føle trang til at skubbe lidt på.