I disse år breder interessen for Mindfulness sig her i Vesten.

Når jeg ser på metoden, er der ingen tvivl om, at den har sine rødder i Buddhas Ottefoldige vej. Derfor vil jeg lige skrive et par ord om det.

Mindfulness er en del af et øvelsesprogram, der stammer fra Østen. Traditionelt tillægges programmet den historiske Buddha. Buddha Gautama, der levede for mere end 2.500 år siden. Men øvelsesprogrammet er sandsynligvis endnu ældre.

Buddha formulerede otte områder, som et menneske bør forkusere på, hvis ønsket er at slippe af med slør, formørkelser, fejlopfattelser af virkeligheden, sindsgifte og forstyrrende tanker og følelser.

De otte programpunkter kaldes for Den ædle ottefoldige Vej og er som følger:

  • Ret forståelse – det vil sige forståelsen af, at vi ikke lever evigt – at ting og omstændigheder altid er i forvandling og ændrer sig – at vores tanker, følelser og handlinger har konsekvenser, som vi må tage ansvar for – at vi kan blive syge – at vi bliver gamle efterhånden og derfor ikke har al tid i verden – at vi skal dø på et tidspunkt.
  • Ret sindelag – det vil sige, at vi arbejder med at udvikle vores naturlige evner for fx kærlighed, venlighed, samarbejde med andre, medfølelse, tilgivelse, taknemlighed, konflikthåndtering og holder op med at fodre vores tendenser til fx grådighed, had, voldelig vrede, misundelse, egoisme og sløvhed.
  • Ret tale – det vil sige, at vi taler ordentligt til hinanden og bruger vores sprog til at sprede viden, glæde og tryghed i vores omgivelser i stedet for at sladre, bagtale, lyve og såre hinanden med ord.
  • Ret handling – det vil sige, at vi handler på måder, der styrker og glæder i stedet for at stjæle, dræbe og sjuske med personlige relationer.
  • Ret livsførelse – det vil sige, at vi får strammet os an og sørger for at rydde ud i alle mulige former for misbrug og luskeri.
  • Ret stræben – det vil sige, at vi arbejder på at blive den bedste udgave af os selv.
  • Ret opmærksomhed – også kaldet mindfulness eller Vipassana! Det vil sige, at vi træner os op til at være vågne og opmærksomme på alt, hvad der sker i os og omkring os.
  • Ret fordybelse – det vil sige træning i at give den meditative tilstand eller dybere intelligens en stadigt større plads i livet.

Mindfulness – ret årvågenhed er altså blevet taget ud af denne kur og får en særlig opmærksomhed hos os her i Vesten.

Mindfulness kan oversættes med fuld opmærksomhed. Ved tavst og opmærksomt at observere ALT det, der foregår i kroppen og i sindet, kommer vi i kontakt med den livskilde eller energikilde, der ligger til grund for både krop og sind.

Når vi træner på den måde, så træder de selvhelbredende kræfter i karakter og foretager en gennemgribende oprydning i krop, tanker og følelser.

Kontakten til denne dybe kilde vækker en dyb genkendelse i os. Vi genkender os selv.

Resultatet er en spontan ændring af hele vores personlighed.

Ved at være fuldt opmærksom kaster vi lys over alle gemmer i skyggen og den mumlende underbevidsthed. Vi udvikler stille og roligt indsigt i de lovmæssigheder, der styrer tanker, følelser, betinget adfærd, beslutninger og kroppens intelligens.

Forvirring og smerte smelter gradvist bort. Vi tilgiver helt naturligt os selv og andre, fordi selvbebrejdelser og hævntørst virker malplaceret i det større overbliks lys.

Had, vrede, grådighed, dumhed, jalousi og en masse andre anstrengende og energislugende tilstande glider ind i en naturlig mental komposteringsprocess og bliver forvandlet til fri energi i form af visdomme.

Mindfulness er ægte spirituel bodybuilding, fordi det kræver, at vi observerer uden at tolke, fortolke, dømme eller fordømme. Vi må se på og undersøge alt det, der dukker op i krop og sind uden at tage stilling til noget af det. Eller reagere på det.

Efterhånden som erkendelserne vokser, får sindet lov og plads til at folde sig ud.

Vi opdager, at vi har en naturlig evne for ubetinget kærlighed og medfølelse. Vi opdager, at det føles mest naturligt at være barmhjertig og gavne alt levende på vores vej.

Alt dette giver dyb og varig fred i sindet.

Oprindeligt kræver Minfulness en stor selvdisciplinering. Hos os bruges metoden dog mest til at lære at slappe af og acceptere det, som er.

Meditation

At lære at meditere indebærer også en masse træning i mindfulness. Derudover lærer vi en lang række teknikker, der gør os i stand til at udnytte de enorme intelligenspotentialer, der findes i vores bevidsthed. Vi bliver gradvis dygtigere til at håndtere vores sygdomme, fobier og problemer. Vores visdom og kærlighedsevne vokser. Vi bliver mere kreative og glade.

Meditation er på mange måder et opgør med offerroller, vanetænkning og modløshed. Sindet og hjertet åbner sig på nye måder, som får livsglæden til at risle igennem hele kroppen og smitte omgivelserne.

Meditation er også mindfulness, men meditation går langt dybere.