• Tredie øvelse – Vigyan Bhairav Tantra

  …eller lige i det øjeblik, når indåndingen blander sig med udåndingen, mærk dit energiløse, energifyldte centrum.    Vigyan Bhairav Tantra er skrevet som en lang samtale mellem lærer og elev. Denne øvelse bygger videre på de forgående. Umiddelbart lyder instruktionen som noget vrøvl. Hvordan kan et centrum både være energiløst og energifyldt? Der er selvfølgelig

  Read more

 • Fjerde øvelse – Vigyan Bhairav Tantra

  Eller når åndedrættet er helt ude og stopper af sig selv eller helt inde og stoppet – i en sådan universel pause smelter det lille hverdags-jeg bort. Dette er kun svært for den urene.   Dette er kun svært for den urene, siger læreren. Det vil sige, at det er svært for os, når vi

  Read more

 • Anden øvelse – Vigyan Bhairav Tantra

  I det moment åndedrættet skifter retning fra ned i lungerne til op og ud – og igen, når det vender fra uden for kroppen til ind og ned – ved hjælp af disse to vendinger, genkend!   Denne øvelse minder lidt om den første. Nu bliver det foreslået, at vi ændrer fokus fra mellemrummet mellem

  Read more

 • The Universe is a Dream – Vigyan Bhairav Tantra

  Shakti , see all space as if allready absorbed in your own head in the brilliance   The words stem from the several thousand years old Vigyan Bhairav ​​Tantra . Behind the words there is a very specific view of the world and humanity . The universe is composed of energy. A mixture of joy

  Read more

 • First Exercise – Vigyan Bhairav Tantra

  Shiva replies: Brilliant One, this experience can occur between two breaths. When the air enters and down and just before it flows up and out – Feel how charitable.   Meditation is a state of mind. A state where we fluently and spontaneously use our mind to be present in our bodies and our lives.

  Read more

 • Second Exercise – Vigyan Bhairav Tantra

  When the breath changes direction inside the lungs Going up and out And when it returns from outside the body Going in and down By means of these two turningpoints Recognize!   This exercise is a bit like the first. Now it is suggested that we change the focus from the gap between two breaths

  Read more

 • Third Exercise – Vigyan Bhairav Tantra

  Or, whenever in-breath and out-breath fuse at this instant touch the energy-less energy-filled center   Vigyan Bhairav ​​Tantra is written as a long conversation between teacher and student. This exercise builds on the previous. At first glace the instruction seems as nonsense. How can a center be both energy-less and energy-filled at the same time?

  Read more

 • Trettende øvelse – Vigyan Bhairav Tantra

  Forestil dig, at de fem farver i påfuglens halefjer, er dine sanser udspændt i det uendelige rum. Lad nu skønheden smelte sammen med dit indre. På samme måde kan du forestille dig et enkelt punkt i universet eller på væggen. Se på punktet indtil det smelter bort. Således opfyldes dit ønske om enhed med den

  Read more