Hvad er meditation

I begyndelsen er meditation en underlig størrelse. Vi skal sætte os ned, trække vejret og i øvrigt gøre ingenting! Den første oplevelse af meditation er nedslående!!

top-meditation2

Tankerne kværner rundt, det klør over det hele og vi spekulerer på, om der er noget galt med os eller om det overhovedet kan gøre en forskel for os… Mange giver op. Men lige så mange vælger at forsætte med træningen. Og med dette valg starter en eventyrlige rejse ind i bevidsthedens indre landskab, hvor vi opdager og genopdager sindets forunderlige ressourcer. Vi opdager, at alt det vi har brug for, for at få vores krop og liv til at fungere, findes i os selv.

Resultatet er, at du oplever stadigt mere lykke, fryd og glæde i dit liv. Du bliver spontant mere venlig mod alle, din frygtløshed vokser og du udvikler et behov for aktiv at engagere dig i dine medmennesker ud fra din voksende empati. Meditation udvikler vores evne til at være kreative medskabere af vores tilværelse.

Meditation er en tilstand af fordybet nærvær med os selv. Det er en naturlig del af bevidsthedens funktionsmåde. Vi er født med at kunne meditere – vi er designet til det. Dette fordybede nærvær med os selv og livet omkring os giver bevidstheden plads til at udvikle sine mange intelligenser. De selvhelbredende evner får også bedre tid til at reparere kroppen eller følelserne, så den naturlige sundhed i krop-sind-ånd intelligensfeltet får en chance. Vores kultur og opdragelse har valgt at ignorere den meditative evne. Derfor er det de færreste af os, der kan huske, hvordan man gør. Som regel opdager vi først vores behov for at kunne meditere, når vi er blevet syge, stressede eller på anden måde kommer i en livskrise. Selvom det tager længere tid at lære at meditere som voksne, så er det aldrig for sent.

Du opnår:

Fordybelse, nærvær og nænsom opmærksomhed på krop, tanker og følelser

  • Får dig til at genopdage den poetiske skønhed og intelligens, der findes i din hjerne, dit nervesystem og hele din krop,
  • Hjælper dig med at løfte hovedet og elske dig selv og dit liv,
  • Udvikler din intelligens og kreativitet og
  • Vækker din selvtillid, din selvrespekt og dit selvværd.

Når du træner på den måde, så får din kreative intelligens, der er langt dybere og mere viis end din dagsbevidsthed, lov til at manifestere sig i din hverdag.

top-meditation

Meditations tilstand

Meditation er en tilstand. Det er en tilstand, et menneske kan bringe sig selv i ved hjælp af åndedrættet, mantra, bøn eller visualiseringer. Meditation kan bruges til afstressning og selvudvikling. De fleste mennesker bliver forskrækkede over de mange tanker, der pludselig myldrer frem, når de begynder at meditere. Sandheden er, at alle disse tusinder af forstyrrende tanker hele tiden har været der. Men i den normale dagsbevisthed lægger vi ikke mærke til dem. Først når vi sætter os til at meditere, får vi øje på dem. De mange tanker handler tit om bekymringer, angst, tvivl, skyldfølelser, misforståelser, had, vrede, jalousi, fattigdom, ynk og tusinder af andre triste ting. I bedste fald forstyrrer disse tanker vores sjælefred. I værste fald kan de påvirke vores helbred i negativ retning. Den meditative tilstand – gerne ledsaget af opmærksomhed på kroppen eller åndedrættet – bevirker over tid, at sindet bliver mere roligt. Meditation er som sagt en tilstand.

Det er en tilstand, vi kan bringe os selv i ved hjælp af åndedrættet, mantra, bøn eller visualiseringer. Meditation kan bruges til afstressning og selvudvikling. De fleste mennesker bliver forskrækkede over de mange tanker, der pludselig myldrer frem, når de begynder at meditere. Sandheden er, at alle disse tusinder af forstyrrende tanker hele tiden har været der. Men i den normale dagsbevisthed lægger vi ikke mærke til dem. Først når vi sætter os til at træne den meditative tilstand, får vi øje på dem.

De mange tanker handler tit om bekymringer, angst, tvivl, skyldfølelser, misforståelser, had, vrede, jalousi, fattigdom, ynk og tusinder af andre triste ting. I bedste fald forstyrrer disse tanker vores sjælefred. I værste fald kan de påvirke vores helbred i negativ retning. Den meditative tilstand – gerne ledsaget af opmærksomhed på kroppen eller åndedrættet – bevirker over tid, at sindet bliver mere roligt.

Essensen af meditation er at lære at gøre ingenting!

Den mediterende træner i ikke at blande sig, men lade sindet være. Snart begynder krop-sind-ånd systemet at helbrede sig selv. Jo bedre man bliver til det, jo mere åbenlyst bliver det, at sindet af egen drift strømmer ind i den kærlighed, det lys og den lyksalighed, der altid ligger i os som muligheder.

top-meditation3

Vi er designede til at være lykkelige

Når sindet får fred, kan det genkende sig selv. Genkende sin egen natur. Og denne naturlige tilstand opleves som lykke.

Meditation sætter gang i selvudviklingen. Man udvikler både sin evne til kærlighed og får samtidigt kastet lys over gemte eller glemte ting i sindet, som kan være smertefulde. Vi kan endog opleve perioder med sygdom, hvis vi kommer dybt nok til at afdække større ubalancer.

Derfor kan man i løbet af sin træning i meditation have perioder, hvor det er rart at gå til lægen, få noget healing, tale med en psykolog, få lagt tarotkort, gå til styrketræning osv. Man kan også få brug for helt at lægge meditation på hylden i en periode og koncentrere sig om sin have, bygge et drivhus og lignende. I den sammenhæng kan det være meget nyttigt at føre logbog over sin egen udvikling for ikke at miste modet i svære perioder. Og for at huske på de lysende erkendelser, der uundgåeligt dukker op som gaver fra sindet.

Mantra

Mantra er et eller flere ord, der egentlig ikke betyder noget, men som hensætter dagsbevidstheden i en tilstand af ro, så sindets selvhelbredende kræfter kan begynde at virke. Lyden skaber også mønstre af frekvenser, der påvirker kroppen og tænkningen. Tænk blot på fysiktimerne i skolen, hvor man ved at stryge en violinbue hen over en metalplade med sand kunne få sandet til at samle sig i forskellige mønstre, alt efter hvilken tone, der blev skabt. Mantraer skaber en lignende effekt i krop-sind-ånd systemet.

Bøn

Bøn bruges til at kalde på spirituel vejledning. Bøn sammen med praksis af kærlighed er to store beskyttere mod at fare vild med den meditative praksis.

Visualisering

Visualisering er en metode, hvor man bruger sindets billedskabende kraft. Ved at samarbejde med sindets skabende og kreative intelligens, har man et magtfuldt redskab til at ændre destruktive eller selvdestruktive forestillingsmønstre til noget, der kan virke berigende på ens liv, tanker og følelser.

Meditation

Meditation er ikke legetøj. Bruger vi ikke dette effektive redskab til intelligensudvikling og omprogrammering af hjernen med omhu og omtanke, så kan vi i værste fald komme til skade. Både psyksik og fysisk.

Kærlighed

Kærlighed og medfølelse beskytter os mod sådanne skader. Millioner af mennesker lider hver dag under manglen på selv de meste basale former for kærlighed. Det sørgelige er, at det ikke er nødvendigt, fordi kærlighed er en af mest almindeligt forekommende ressourcer her på jorden. Kærligheden er en uddtømmelig ressource, fordi vi kan skabe den selv. Vi er alle i stand til selv at skabe og give kærlighed i form af en hjælpende hånd – et trøstende ord – et lyttende øre – en beskyttende arm.

Det mindste vi kan gøre, er at give hinanden håb

For at sikre en stabil udvikling af din meditative evne, så den fører til lykke og glæde for dig selv og andre, så skal din praksis bygges rytmisk op som et åndedræt, hvor “Indåndingen” er meditation og “Udåndingen” er praksis af kærlighed, medfølelse, gavmildhed, tålmodighed, hjælpsomhed, flid samt stadig udvikling af skelneevne, etik og moral.